Binnen PsyZorg Zuid-Limburg zijn, naast het bestuur, een aantal werkgroepen gevormd om invulling te geven aan belangrijke onderdelen van PsyZorg Zuid-Limburg. Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Kwaliteit en opleiding
  • Kinder en Jeugd
  • Communicatie
  • Zorgproducten
  • ICT