Wat is de module kort GBGGZ?

Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat overeen komt met 4.9 uur directe – en indirecte tijd.
Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten te classificeren binnen de DSM-IV.

 

Het zorgaanbod kenmerkt zich door:

  • Eerste diagnostiek op basis van screeningsinformatie van de huisarts
  • Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling.
  • Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.
  • Matched care bij doorverwijzing.
  • ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.

Het aanbod binnen de generalistische basis GGZ bestaat uit nog twee modules voor kortdurende intensieve behandeling: